Company description

Ingenieursbureau van topklasse Witteveen+Bos levert met ruim 1.200 medewerkers adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een advies- en ingenieursbureau van topklasse willen zijn. Topklasse betekent voor ons: zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Multidisciplinaire en grensverleggende projecten Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire…

Register for free
Create an account to see the full company!