Job description

We stellen steeds hogere eisen aan onze leefomgeving. Dit zet grote druk op de vernieuwing, verbetering en verduurzaming van onze infrastructuur en publieke voorzieningen. Door de toenemende complexiteit leiden ambitieuze opgaves tot onhaalbare en fragmentarische projecten. Deze complexiteit vraagt om een aanpak met een open blik, het lef om te divergeren en het vermogen om tot de kern van de opgave te komen.

Over Cocreators Cocreators is een jong en verfrissend alternatief voor de conventionele consultancy en advies bedrijven. Cocreators richt zich op de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van infrastructuur en de gebouwde leefomgeving. Dit doen wij vanuit onze vier expertises: bouwen met visie, oog voor de omgeving, waarde van vakmanschap en creëren van eenvoud. Met deze expertises voeren wij onze projecten uit en adviseren daarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In nauwe samenwerking met collega’s werken wij zo aan het creëren van iconische werken met impact op onze omgeving. Over de rol Wij zijn op zoek naar een ondernemende, energieke, sociaal behendige collega…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!