Job description

Vanuit de overheid zijn er diverse doelstellingen benoemd om de klimaateisen uit het akkoord van Parijs te halen. Dit betekend dat er de aankomende jaren flink wat dient te gaan gebeuren in de bestaande gebouwde omgeving. Vele van onze (vooral grotere die complexen beheren met meerdere gebouwen) klanten zijn in het bezit van centrale opwekkingsinstallaties voor de verwarming van hun gebouwen. Vaak bestaan deze installaties uit gasketels en een groot distributienet om alle gebouwen te voorzien van verwarming. Om gebouwen snel te kunnen voorzien van warmte wordt er continu een beperkte hoeveelheid warmte door het distributienet getransporteerd, continu pompvermogen, opwekking van warmte en transportverliezen. Is het dan nog zinvol om deze systemen instant te houden of is het overgaan naar lokale opwekking een beter (duurzamer en kosten efficiënter) alternatief (van het gas los)?

Wat zijn de technische uitdagingen en wat verwachten wij van jou? Op basis van de Trias energetica: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Dit betekend dat veel gebouwen beter geïsoleerd gaan worden om verspilling tegen te gaan. Met de wetenschap dat in de huidige gebouwde omgeving de benodigde koeling al leidend is t.o.v. de verwarming als gevolg van de goed geïsoleerde gebouwen, externe belasting van de zon en de interne belastingen van personen, computers ed…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!