Job description

Vanuit de overheid zijn er diverse doelstellingen benoemd om de klimaateisen uit het akkoord van Parijs te halen. Voor de gebouwde omgeving zijn dit op hoofdlijnen: 2023 alle kantoorgebouwen minimaal een energielabel C, 2030 alle gebouwen minimaal een energielabel A, 2050 alle gebouwen energieneutraal. Dit betekend dat er de aankomende jaren flink wat dient te gaan gebeuren in de bestaande gebouwde omgeving. We willen dit op z’n kosten efficiënte mogelijke manier doen DMJOP (DuurzaamMeerjarenOnderhoudsPlan)

Wat zijn de technische uitdagingen en wat verwachten wij van jou? Omdat we dit niet elke keer helemaal opnieuw willen verzinnen zoeken we naar een handvat, wat we daarna klant specifiek kunnen maken. Kunnen we o.b.v. de huidige bestaande installatie concepten recepten maken, voor nieuwe duurzame concepten die voldoen aan de gestelde eisen van de overheid op een zo kosten efficiënte manier. Resultaat Met de (mede) door jou ontwikkelde producten hebben we snel een beeld van de “beste” oplossingsrichting voor een specifieke vraag. Naast de voldoening die je krijgt doordat je een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van onze…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!