Job description

Wil jij je geohydrologische kennis toepassen voor een duurzamere samenleving? Samen met jou werken we aan actuele vragen voor watermanagement, infrastructurele projecten en ecologie.

In deze functie werk je als specialist of (deel)projectleider mee aan diverse projecten. Ze hebben allemaal een geohydrologische component én raakvlak met andere disciplines. Voorbeelden zijn grondwatermodellering- en analyse ten behoeve van grote infrastructurele projecten en dijkversterkingen, eco-hydrologische advisering met betrekking tot natuurherstel van N2000 gebieden, ontwikkelen van concepten voor zoetwatervoorziening om droogte tegen te gaan, opstellen van gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen om onze drinkwaterveiligheid te beschermen. Je werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder aannemers, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Je doet dit in een toegewijd team, met een mix van jonge en ervaren collega’s en interessante projecten in binnen- en buitenland. Je…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!