Job description

Bij het aandrijven van bruggen en sluizen is vaak sprake van twee of meerdere onafhankelijke aandrijvingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan twee puntdeuren van een sluishoofd. Bij het ontwerp van het systeem is het belangrijk dat in de besturing een regeling geïmplementeerd wordt die garandeert dat de puntdeuren met een bepaalde minimale nauwkeurigheid tegen elkaar aangedrukt worden. Zo is een correcte sluiting van de deuren gegarandeerd.

De vereiste nauwkeurigheid stelt eisen aan zowel de hardware (aandrijvende componenten, sensoren, besturingscomponenten) als de software (gekozen regelmethodiek) van het systeem. De omvang van de constructies en de wisselende omstandigheden maken dit een uitdaging. Hierbij spelen vragen als: Welke nauwkeurigheid in gelijkloop van positie is haalbaar bij aansturing van twee onafhankelijke deuren/aandrijvingen? Welke componenten kunnen het beste gekozen worden om een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te halen voor een bepaalde situatie? Zijn hierbij significante verschillen tussen een mechanische en een hydraulische aandrijving? Welke rol spelen variabele externe belastingen als wind en golfbelasting?* Welke rol spelen maatonnauwkeurigheden in de civiele constructie?…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!