Job description

Stage/Afstudeeropdracht

Nederland beschikt over tal van infrastructurele werken met daarin technische installaties, zoals beweegbare bruggen, sluizen, tunnels en systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM). Om deze installaties betrouwbaar te laten functioneren zijn met regelmaat projecten op het gebied van vervanging en renovatie nodig, waarin (delen van de) installaties worden vernieuwd en/of vervangen. Witteveen+Bos maakt in dergelijke projecten het ontwerp/bestek en de contractstukken, verzorgt de aanbesteding en begeleidt de uitvoering. Voor een beheersbaar project is een goede kostenraming voor vernieuwing en/of vervanging van de installaties van groot belang. Deze kostenraming beslaat daarin niet alleen kosten die gemoeid zijn met de feitelijk uitvoering door…

Register for free
Create an account to see the full vacancy!