Company description

Innofunding realiseert succesvolle financieringstrajecten voor innovatieve projecten. Voor risicovolle investeringen in innovatie bestaan verschillende soorten overheidsregelingen, zoals subsidies, fiscale voordelen, kredieten, en (internationale) regelingen voor consortia. Wij kunnen zo ondernemers in vele sectoren (met name in circulariteit, energietransitie, ICt en Life Sciences & Health) helpen financiering te krijgen om hun innovaties te realiseren, te commercialiseren en/of op te schalen. Het op de juiste wijze koppelen van ondernemingsstrategie, ontwikkelroadmap, markt en (subsidie)regeling is maatwerk. Innofunding schrijft zelf ontwikkelplannen en businessplannen voor bedrijven in allerlei fases, groottes en industrieën (van start-ups tot scale-ups en van familiebedrijven tot beursgenoteerde corporaties) en voor regelingen…

Register for free
Create an account to see the full company!